Commissies

De vereniging heeft een bestuur en een flink aantal commissies die het bestuur ondersteunen in allerlei zaken. Op deze pagina kun je informatie vinden over de verschillende commissies. Wil je actief worden, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@bluetoes.nl

Klik hieronder op de commissie waar je meer van wilt weten!

AC | Activiteitencommissie

Blue Bytes | ICT-commissie

Fotocie | Fotocommissie

Galacie | Galacommissie

Kascie | Kascommissie

Musicie | Muziekcommissie

Redakcie | Redactiecommisssie

RvA | Raad van Advies

Teamcaptains

Wedco | Wedstrijdcoördinator

Agenda

Show full calandar

 • Workshop Ierse dans

  19:30 - Online

 • Bingo

  19:00 - Online

 • Blue Toes feud

  19:00 - Online

 • 30 seconds toernooi

  19:00 - Online

Images

Go to gallery Blue toes sidebar 1 Blue toes sidebar 2 Blue toes sidebar 3

Sponsors