Lidmaatschap

Lidmaatschap van SSV The Blue Toes wordt aangegaan middels het inschrijfformulier. Lidmaatschap kan worden beeindigd door een mail te sturen naar secretaris[at]bluetoes.nl Dit moet uiterlijk 2 juli van het huidige verenigingsjaar gedaan worden.

Tijdens het lidmaatschap is ieder lid gehouden aan de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de website van de vereniging: http://www.bluetoes.nl, onder 'voor leden' en dan 'documenten'.

Als lid moet je in het bezit zijn van een geldig ACLO-sportbewijs. Deze moet voor de derde les van het seizoen zijn aangeschaft.