Doel

Studenten Stijldansvereniging The Blue Toes is opgericht in de zomer van 1998. De vereniging was tot dat moment een subvereniging van R.K.S.V. Albertus Magnus. Sinds 1998 zet SSV The Blue Toes zich in om als onafhankelijke studentenverenging het stijldansen onder studenten in Groningen te stimuleren en te voorzien in de behoefte om te kunnen stijldansen. Sinds 2004 biedt The Blue Toes ook cursussen salsa aan. The Blue Toes richt zich dan ook op het aanbieden van stijldans- en salsacursussen en het organiseren van dansavonden.

Activiteiten en commissies

Team Asterix op de Teammatch

Natuurlijk is er bij The Blue Toes meer te doen dan alleen dansen. Verschillende commissies dragen hieraan hun steentje bij. De Activiteitencommissie organiseert naast de dansavonden ook andere gezellige activiteiten, zoals een weekendje weg, het bowlen, de teammatch en het kerstbal. Daarnaast organiseert de Galacommissie elk jaar het gala. De Redakcie houdt iedereen door middel van de 'Blauwe Babbel', ons verenigingsblad, op de hoogte van alles wat binnen en buiten de vereniging plaatsvindt. Zo zijn er nog veel meer commissies met ieder hun eigen taak binnen de vereniging. Daarnaast gaan er soms een aantal leden na de lessen nog even 'doorzakken' in bijvoorbeeld "De Toeter".

In 2003 vierde SSV The Blue Toes haar eerste lustrum. De vereniging heeft zich in juni 2002 aangesloten als studentensportvereniging bij de ACLO. Hiermee zet de vereniging een stap verder in haar ontwikkeling. De activiteiten worden uitgebreid naar 2 avonden met danslessen. Ook wordt de helft van de lessen in dat seizoen voor het eerst door een professionele stijldansleraar verzorgd. The Blue Toes heeft in dit jaar op het hoogtepunt 84 leden en 3 donateurs.
Gezien de ontwikkelingen, het lustrum en de gezelligheid is het seizoen 2002-2003 een topjaar voor The Blue Toes geweest.

In 2003-2004 groeit The Blue Toes naar 140 leden. Een jaar met veel bestuurswisselingen en lichte onrust binnen de vereniging. Door de grote inzet van de 3 bestuursleden wordt dit jaar toch met succes gestart. In december 2003 keert de rust weer terug: een voltallig bestuur staat weer aan het roer van de vereniging.

In 2004-2005 wordt het cursusaanbod uitgebreid met een cursus salsa. Een doorslaand succes. De vereniging maakt een enorme ledengroei door.

Was de ledengroei in 2004-2005 al enorm, in het seizoen 2005-2006 vind een recordinstroom van nieuwe leden plaats, wat het ledenaantal naar 250 doet stijgen. Hoogstwaarschijnlijk is dit mede te danken aan de aandacht die voor stijldansen is ontstaan door het televisieprogramma "Dancing with the Stars".

Ook op andere gebieden staat de ontwikkeling niet stil; zo ziet onder de vakkundige leiding van een aantal oud-verenigingsleraren in maart 2006 de eerste officiële demo het levenslicht. Het demoteam, dat deze demo verzorgt, bestaat uit leden van de vereniging die extra training krijgen. Dit team kan worden ingehuurd om gala's of andere evenementen luister bij te zetten.

In het seizoen 2006-2007 is het salsa aanbod vergroot met een gevorderdencursus salsa. Helaas is deze cursus na een aantal lessen weer opgeheven bij gebrek aan voldoende heren.

In het seizoen 2007-2008 is het wel gelukt om een gevorderdencursus salsa te starten en het gehele jaar draaiende te houden, maar het aantal dansparen is te klein om hiermee volgend seizoen door te gaan. Voor de stijldanslessen is een nieuwe docent aangetrokken. Verder wordt er een compleet nieuw Huishoudelijk Reglement gemaakt en wordt de website vernieuwd.

2010-2011 is een turbulent jaar met het vertrek van een docent halverwege het jaar. We vinden echter snel een fanastische nieuwe docent voor onze hoge groepen. Er wordt dit jaar veel aandacht besteed aan wedstrijddansen. We stellen een wedstrijdcoördinator aan en zijn lid van mar liefst 3 dansbonden. Verder beginnen wij met het aanbieden van lectures en privélessen gegeven door topdansers Isao wolvekamp, Shirley Benton en Erik Kock.