Word donateur

Het is mogelijk om donateur van SSV The Blue Toes te zijn. Als donateur vul je een jaarlijkse machtiging in, dan kun je ook meedoen aan de verenigingsactiviteiten voor het ledentarief. Dus wanneer je geen lessen wilt dansen maar nog wel graag bij de vereniging betrokken blijft of graag meedoet met de activiteiten, kun je dit doen door donateur te worden en de vereniging een bedrag van € 20 of meer te schenken. Vul daarvoor het donateursformulier in. Zou je wel donateur willen zijn, maar vul je liever geen machtiging in? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@bluetoes.nl.

Tijdens het donateurschap is ieder lid en donateur gebonden aan de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van de website van de vereniging.

Hier vind je het donateursformulier die je ingevuld weer terug kan sturen naar secretaris@bluetoes.nl, vergeet niet om ook het AVG formulier in te vullen en terug te sturen.

Lees hier het huishoudelijk regelement

Agenda

Show full calandar

  • Afdansen Najaar 2022 Groningen Danst

    19:00 - MFC De Wijert / Helpman

  • Kerstbal - Lustrumeditie!

    20:00 - Muziekorganisatie Noord

  • Kerstbal Groningen Danst

    19:00 - MFC De Wijert / Helpman

Images

Go to gallery Blue toes sidebar 1 Blue toes sidebar 2 Blue toes sidebar 3

Sponsors