Disclaimer

E-mail van SSV The Blue Toes (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om ontvangen e-mail, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. SSV The Blue Toes sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van een e-mail.